Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu prodejce Pavlíny Širůčkové, jsou zpracovány dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a vztahují se na smluvní vztahy vzniklé mezi:

Pavlína Širůčková

Jírova 621, 394 70  Kamenice nad Lipou

(dále jen „Prodejce“ nebo „Dodavatel“)

a

kupujícím-spotřebitelem

(dále jen „Kupující “ nebo „Spotřebitel“).

a

Přepravní službou (dále jen „Dopravce“) je právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky. 

Objednávka

Objednávku přijme prodejce prostřednictvím svých webových stránek pouze od kupujícího a pouze tehdy, jestliže kupující beze zbytku vyplní všechny údaje potřebné k objednávce. Prodejce nijak nezodpovídá za opoždění dodání, respektive za jiné problémy a závady plynoucí (dovoditelné) z chybného, anebo nepřesného uvedení objednávkových údajů.

Při podání objednávky se automatická e-mailová zpráva vygenerovaná e-shopem www.obuvsiruckova.cz  nepovažuje za zpětné potvrzení, tato zpráva potvrzuje výhradně jen úspěšný záznam objednávky a její přeposlání směrem k prodejci. 

Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě  strany, pokud  nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

V případě, že se navzdory veškeré péči prodejce dostane na stránky e-shopu  nesprávná cena, zejména co se týká zjevně chybné ceny, např. „0“ Kč nebo „1“ Kč, která je významně odlišná od všeobecně známé, obecně přijaté nebo odhadnuté ceny za produkt, nebo která se objevila z důvodu systémové chyby, pak prodejce není povinen dodat toto zboží za chybně uvedenou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, přičemž při její znalosti může kupující od nákupu odstoupit.

Prodejce není zodpovědný za cenové či jiné chyby a vyhrazuje si právo na zrušení objednávek založených na nedorozumění.

Přeprava zásilek Dopravcem

Balíky se zbožím objednaným u nás doručuje zákazníkům Dopravce. Před doručením Vás bude Dopravce e-mailem informovat o přibližném čase doručení. Pokud Vám tento předpokládaný termín doručení zásilky nebude vyhovovat, můžete jej kontaktovat na jejich telefonním čísle, e-mailem nebo přes webový portál Dopravce, a dohodnout si nový termín doručení. K tomu je nutné zadat identifikační číslo zásilky. Vyskytnou-li se při doručení balíku překážky, zanechá Dopravce na zadané adrese formulář s písemnou zprávou o prvním pokusu o doručení. Druhý pokus o doručení po předchozím neúspěšném pokusu bude uskutečněn bezplatně. Na formuláři s písemnou zprávou o pokusu o doručení je uvedeno telefonní číslo Dopravce, telefonní číslo centrálního zákaznického servisu a e-mailová adresa pro sjednání nového místa, resp. termínu uskutečnění doručení zásilky. 


Dopravce se musí řídit itinerářem cesty sestaveným podle adres zákazníků, takže ho nemůžete žádat, aby Vám zavolal těsně před příjezdem a domluvil si přesné místo a čas doručení. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zadání adresy, na které bude možné Vás nebo Vámi pověřenou osobu během dne zastihnout! 

Sledování zásilek

Použitím identifikačního čísla zásilky můžete sledovat své zásilky online na webové stránce Dopravce.

Prosíme Vás, abyste při doručení zásilky v každém případě zkontrolovali neporušenost vnějšího obalu! Převzetí zjevně poškozeného balíku je třeba odmítnout nebo se domáhat sepsání zápisu o poškození!

Termín dodání

Pokud je požadované zboží skladem, vyřídíme Vaši objednávku během 2-5 dnů. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání, a proto můžete obdržet objednané zboží postupně v několika zásilkách. Z výše uvedeného důvodu může dojít také k vyprodání zboží, v takovém případě prosím přijměte naši omluvu. Děkujeme za pochopení.

Platební informace

V našem e-shopu je možná platba v hotovosti nebo kartou v kamenném obchodu  na adrese Vackova 100, 39470 Kamenice nad Lipou, na dobírku nebo převodem na účet.
Vaše zboží Vám odešleme na Vámi uvedenou dodací adresu.  Celkovou částka rovná se  hodnotu objednaného zboží + přepravné.  Přepravné  prostřednictvím  České Pošty činí        99 Kč ,prostřednictvím  Zásilkovny 65 Kč.
Vrácení nebo zpětné odkoupení zboží

U naší firmy nepodstupujete žádné riziko. Poskytujeme vám záruku na vrácení zboží a peněz. Možnost vrácení se vztahuje pouze na zboží nepoškozené a nepoužité, pokud možno v původním obalu. V případě, že z jakéhokoli důvodu nejste se zbožím spokojeni, jednoduše nám jej zašlete zpět do 14 dnů od obdržení zásilky. 

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na našich internetových stránkách www.obuvsiruckova.cz. Spotřebiteli potvrdí v textové podobě jeho přijetí.

Reklamace

Na všechny výrobky se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců a řídí se platnými zákony.

Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným používáním výrobku a nesprávným skladováním.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím nebo výrobcem prováděné.

Věc je vadná, nemá-li obvyklé vlastnosti. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, do je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Reklamaci uplatněte na adrese: www.obuvsiruckova.cz nebo na adrese:  

Pavlína Širůčková, Jírova 621, 394 70 Kamenice nad Lipou 

 

Jednoduché zpětné zaslání

Spotřebitel má právo od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění a do 14 dnů od odstoupení zboží vrátit prodejci. Prodejce vrátí platbu, včetně nákladu na dodání, kupujícímu do 14 dní od obdržení vrácené zásilky. Náklady spojené s vrácením zboží prodejci nese kupující. Vrácení peněz se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a zboží použité.

Zboží zašlete na adresu:
Pavlína Širůčková, Vackova 100, 394 70, Kamenice nad Lipou 

Ochrana údajů zajištěna

Vyplněním registračního formuláře, objednacího lístku, žádosti o katalog, při objednávce zboží e-mailem nebo prostřednictvím www.obuvsiruckova.cz, souhlasíte se zařazením Vámi vyplněných osobních údajů do databáze prodejce Pavlína Širůčková, Jírova 621, 394 70 Kamenice nad Lipou, jakožto správce a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely prodejce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., nebo pro účely obchodní činnosti provozované jinými společnostmi, a to na dobu maximálně 10  let, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Zároveň udělujete prodejci souhlas s tím, aby Vám prodejce zasílala informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. Berete na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a náleží Vám ochrana práv dle §11,21 zák. č. 101/2000Sb, svůj souhlas může být kdykoli z Vaší strany písemně odvolán na adrese: Pavlína Širůčková, Jírova 621, 394 70, Kamenice nad Lipou. Máte přístup k osobním údajům a právo na jejich opravu. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na prodejce obrátit a případně se můžete s podnětem obrátit přímo na úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz

 Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedeného v obchodních podmínkách.

 

Platnost od 1.7. 2020